CE

De CE-markering geeft aan dat de volgende isolatieglasproducten voldoen aan de eisen van de bouwproductrichtlijn van de Europese Commissie.

Producten met de CE-markering worden gekenmerkt door het CE-teken dat of op het product zelf of op de begeleidende documenten is afgedrukt.

Dit gedeelte bevat gedetailleerde informatie over de prestaties overeenkomstig de voorgeschreven bouwrechtelijke eisen. De genoemde waarden of eigenschapsklassen zijn door de fabrikant verklaard en werden door een eerste keuring overeenkomstig de normen bevestigd. Prestaties die niet kloppen of die niet bekend zijn, worden met NPD (No Performance Determined – geen prestaties bepaald) gekenmerkt.

Klik op de gewenste productgroep en de specifieke prestaties worden weergegeven.