Privacy statement

Privacy Statement 

Glasindustrie Ben Evers b.v., gevestigd aan Galvaniweg 10, 5482 TN Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van zakelijke persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Galvaniweg 10, 
5482 TN SCHIJNDEL 
+31 73 547 45 67 
https://www.benevers.nl 

René Vorstenbosch is de Functionaris Gegevensbescherming van Glasindustrie Ben Evers b.v. Hij is te bereiken via rene.vorstenbosch@benevers.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Glasindustrie Ben Evers b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 
– Adresgegevens 
– Geslacht 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– Bankrekeningnummer 
– Soort bedrijf 
– Mobiel nummer 
– Klantcategorie 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Glasindustrie Ben Evers b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Om een relatie met u aan te kunnen gaan en te kunnen behouden 
– Wettelijke verplichting/Archiefdoeleinden 
– Voor het sturen van product- en prijsaanpassingen 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Glasindustrie Ben Evers b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Glasindustrie Ben Evers b.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Glasindustrie Ben Evers b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Glasindustrie Ben Evers b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@benevers.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Glasindustrie Ben Evers b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Glasindustrie Ben Evers b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of via info@benevers.nl contact met ons op.